ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

arrow
packaging
Packaging & promotional design
Μελέτη και σχεδιασμός συσκευασιών προϊόντων, Ειδικές κατασκευές
corporate
Web sites, E-shops & Ε-Βooking systems
Δημιουργία και κατασκευή ιστοσελίδων, E-Shops, E-Booking
corporate
Corporate identy & logos, Catalogues
Εταιρική ταυτότητα, Σχεδιασμός καταλόγων & εντύπων
design methodology
Image

1

Ανάλυση & έρευνα αγοράς
Αναλύουμε και επεξεργαζόμαστε μαζί σας το έργο. Ερευνούμε την αγορά για δυνατά και αδύνατα σημεία.

2

Δημιουργία λύσεων
Σχεδιάζουμε δημιουργικές λύσεις στοχευμένες πάντα στην ανάλυση, στην έρευνα αγοράς και στα χρονικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί.

3

Τελικός σχεδιασμός
Η τελική λύση ακολουθεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες μέχρι την τελική υλοποίηση και την παραγωγή εφόσον χρειαστεί.