ΈΡΓΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

fire
Σχεδιασμός συσκευασίας για τρόφιμα
K22 Globl Traders
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σχεδιασμός συσκευασίας για ομάδα προϊοντων Minions. Ολα τα προϊοντα έχουν μια ενιαία σχεδιαστική ταυτότητα και το κάθε προϊον απεικονίζει μια μικρή ιστορία με τα Minions  .

 

arrow 1