ΈΡΓΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

fire
Σχεδιασμός συσκευασιών για ομάδα προϊοντων και διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Paperheart / Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε..
 

 

 

arrow 1
 
 
 
 
 
 
Σχεδιασμός συσκευασίας για πάνες ενηλίκων
 
Σχεδιασμός συσκευασίας για τσάντες απορρημάτων