ΈΡΓΟ

ΠΕΛΑΤΗΣ

fire
Σχεδιασμός εκθεσιακών πινακίδων, χάρτη και εντύπου για το  Εκθεσιακό Κέντρο
Φυσικής Ιστορίας & Πολιτισμού λίμνης Κάρλας
Spectratech ( Aνάδοχος έργου), Εκθεσιακό Κέντρο Φυσικής Ιστορίας & Πολιτισμού λίμνης Κάρλας.
 

 

 

arrow 1

Εκθεσιακές πινακίδες για μουσείο

 

poster1

 

 

πινακίδα

 

 

cover1

 

cover2

 

 

χάρτης για μουσείο

No Images